Op dit moment ontwikkelt NTRDSCPLNR de audio-voorstelling

‘JEHANNE – kind van het Licht’

“Als we bedenken dat haar eeuw de rauwste, weerzinwekkendste, verdorvenste ooit was sinds de duistere Middeleeuwen, staan we versteld over het wonder dat een dergelijke voedingsbodem kon voortbrengen. Het contrast tussen haar en haar tijd is een verschil van dag en nacht.

Ze was oprecht toen liegen de spreektaal van de mens was,

ze was eerlijk toen eerlijkheid een vergeten deugd was geworden,

[…] ze was verstandig toen standvastigheid onbekend was,

en eerzaam in een wereld waarin eer was vergeten, […]

ze was altijd oprecht in een wereld die door en door verdorven was […];

en dat in een tijd waarin misdaad de gemene zaak van heren en vorsten was, en waarin de hoogste gezagsdragers van de christenheid er zelfs in slaagden hun infame tijdgenoten versteld te laten staan en hen te laten terugdeinzen voor het spektakel van hun monsterlijke leven dat bol stond van onvoorstelbaar verraad, slachtingen en beestachtige wreedheden.”

 

– Mark Twain, Personal Recollections of Joan of Arc

Volg ons op social media:

Het stuk

‘JEHANNE – Kind van het Licht’ is een bewerking van het toneelstuk ‘Saint Joan’ door George Bernard Shaw. Het stuk gaat over het leven en de dood van Jeanne d’Arc, de beroemde historische figuur uit de vijftiende eeuw die een cruciale rol speelde in de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Saint Joan werd voor het eerst opgevoerd in 1923, drie jaar na Jeanne’s heiligverklaring en het wordt beschouwd als één van Shaws meest opmerkelijke werken. Het onderzoekt thema’s als religie, politiek, leiderschap en de complexiteit van persoonlijke overtuigingen. In het stuk wordt Jeanne d’Arc afgeschilderd als een vastberaden, visionaire en charismatische vrouw die gelooft dat ze door God is geroepen om Frankrijk te redden van de Engelse overheersing. Ze slaagt erin om het Franse leger te leiden en een reeks overwinningen te behalen, maar uiteindelijk wordt ze gevangengenomen en beschuldigd van ketterij door de kerkelijke autoriteiten.

 

Het stuk onderzoekt de spanning tussen individuele overtuigingen en de gevestigde machtsstructuren van kerk en staat. Jeanne d’Arc’s vastberadenheid en onafhankelijke geest leveren haar zowel bewonderaars als tegenstanders opleverden, en brachten haar uiteindelijk in conflict  met degenen die haar als een bedreiging beschouwden. Het stuk is een rijk en gelaagd drama dat de complexiteit van menselijke motivaties en het spanningsveld tussen idealisme en pragmatisme verkent en heeft door de jaren heen talloze interpretaties en opvoeringen gekend. Nog nooit is er echter besloten een versie te maken die ons zowel dichterbij- als verder weg van Jeanne brengt…

Het concept

Het stuk wordt bewust een ‘audiovoorstelling’ genoemd, maar houdt dat precies in? Onze definitie van audio-voorstelling komt voort het samen laten komen van twee andere genres, namelijk: het hoorspel en het conceptalbum. Helft van het verhaal zal verteld worden a.d.h.v. gespeelde scènes en de andere helft zal op een muzikale manier verteld worden. Beide delen zullen in even grote mate bijdragen aan de totale vertelling van het verhaal. Er zal gezocht worden binnen- en buiten de gebaande paden van beiden genres door de wereld te verkennen die tussen muziek en tekst ligt.

We leven in de tijd van het oneindig streamen. Alles is direct te consumeren: Waar je maar behoefte aan hebt- en wanneer je daar maar behoefte aan hebt. Met andere woorden; een trip naar het theater drijft steeds verder van ons weg. Door het combineren van beiden genres willen we het uitdagen van de fantasie op een nieuwe manier uitvinden. Bijkomend voordeel is dat de voorstelling op deze manier voor iederéén in gelijke mate beschikbaar is. Denk daarbij bijv aan blinden, gehandicapten, of mensen die zich op een andere manier niet volledig vrij naar een theater of locatie  kunnen begeven.

Muziek

Muziek is een groot element in ‘JEHANNE – kind van het Licht’.

Op dit moment wordt er door het muziekteam hard gewerkt aan de nieuw geschreven muziek voor deze voorstelling. Het muziekteam bestaat uit:

Arnoud Bultje

Componist

Christian Greevink

Music producer

Jeroen C. Molenaar

Supervisie en teksten

Laatste nieuws