About

NTRDSCPLNR is de werknaam waaronder Jeroen C. Molenaar zijn werkzaamheden als acteur, schrijver en (theater)maker verricht. Het biedt hem de mogelijkheid samenwerkingen op te zoeken tussen verschillende kunstvormen en disciplines. 

De naam NTRDSCPLNR bestaat uit alleen de medeklinkers van het woord interdisciplinair. De hersenen kunnen dit echter wel registreren en herkennen als een woord. In je hoofd maak je er vanzelf het woord ‘interdisciplinair’ van. Dat is het artistieke uitgangspunt van NTRDSCPLNR; een wisselwerking aangaan met de toeschouwer die van twee-kanten inzet vergt.

Uitgangspunt voor NTRDSCPLNR is het menselijk vermogen om te denken, zich uit te drukken en de behoefte daartoe in de moderne samenleving. In hoeverre is dat een ‘samen’-leving? Waar ligt de lijn tussen authenticiteit en kuddegedrag? Hoe uit zich dat in handelen?

NTRDSCPLNR zet aan tot denken, speelt met vormen, mixt stijlen en reflecteert in- en op de moderne maatschappij.